Menu Close

ธรรมชาติของชาวราศีพฤษภ (21 เม.ย. – 21 พ.ค.)

ตู้เติมเงินมือถือ สมหวัง

ธรรมชาติและนิสัยของชาวราศีพฤษภ (21 เม.ย. – 21 พ.ค.)

ชาวราศีพฤษภเป็นแม่แบบของโลก เป็นคนมีความหนักแน่น อดทน แข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดละออ จงรักภักดี ปฏิบัติสิ่งต่างๆ อย่างแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวที่จะเผชิญกับความุกข์ ทั้งยังคล่องแคล่ว มีชีวิตเรียบง่าย เป็นที่พึ่งพิงของทุกๆ คนในครอบครัว

นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีรสนิยมดี รักศิลปะ เป็นแม่บ้านแม่เรือน วางตัวเคร่งครัด มองโลกในแง่ดี มีความยุติธรรม ไม่อิจฉาริษยา เป็นผู้ให้ คอยเอาใจใส่ มีความเมตตา และจริงใจ

เขาชอบสะสมเงินทอง เพื่อความมั่นคงในอนาคต เขาต้องการการได้รับการยอมรับ ว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่า และได้เป็นหนึ่ง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน และเมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนฝูง

ชาวราศีพฤษภก็มักจะถูกควบคุมด้วยสิ่งที่ตัวเองยึดติด ซึ่งสิ่งนั้นก็คืออำนาจ เพราะอำนาจนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ ทำให้เขามักใหญ่ใฝ่สูง และทำให้เขารู้สึกอ่อนแอ ไม่ปลอดภัย และไม่มีความสุข

ปัญหาอีกอย่างของเขาคือ มักจะมองแต่เปลือกนอก ทำให้เขารู้สึกอ้างว้าง ไม่มีแก่นสาร เมื่อต้องอยู่คนเดียว

และบางครั้งก็ทำอะไรโดยไม่รอบคอบ เพราะมัวแต่ยึดติด มีอคติ มองแต่เพียงด้านเดียว นึกเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้น โดยขาดความเข้าใจในด้านอื่นๆ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น เขาจะรู้สึกโกรธ และรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ

การขาดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลนี้เอง ที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีพฤษภ เพราะทำให้เขาไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่เลวร้าย และจะต้องทนอยู่กับความขัดข้องใจ และความประพฤติที่ผิดๆ

เพราะฉะนั้น ราศีนี้จึงควรเปิดใจ มองสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้าน พยายามทำความเข้าใจถึงสาเหตุ ปัญหาที่แท้จริง ความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในโลกใบนี้