Menu Close

Tag: ชาวราศีพฤษภ

ธรรมชาติของชาวราศีพฤษภ (21 เม.ย. – 21 พ.ค.)

ธรรมชาติและนิสัยของชาวราศีพฤษภ (21 เม.ย. – 21 พ.ค.) ชาวราศีพฤษภเป็นแม่แบบของโลก เป็นคนมีความหนักแน่น อดทน แข็งแรง มีความรับผิดชอบสูง รอบคอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดละออ จงรักภักดี ปฏิบัติสิ่งต่างๆ อย่างแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวที่จะเผชิญกับความุกข์ ทั้งยังคล่องแคล่ว มีชีวิตเรียบง่าย เป็นที่พึ่งพิงของทุกๆ คนในครอบครัว นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีรสนิยมดี รักศิลปะ เป็นแม่บ้านแม่เรือน…