Menu Close

Tag: ปัญหาการเปิดร้านอาหาร

ปัญหาเปิดร้านอาหารแล้วเงียบเหงา ไม่มีลูกค้า คนเข้าน้อย?

คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป้นประโยชน์สำหรับคนที่เปิดร้านอาหาร และคนที่กำลังคิดจะเปิดร้านอาหารนะคะ